Plebiscyty na najlepsze anime na forum ANSI - statystyki

Aktualizacja poniższych statystyk następuje standardowo przynajmniej 4 razy dziennie, ok. godzin: 0:00, 6:00, 12:00, 18:00 (czasu polskiego).
Statystyki służą jako pomoc dla głosujących, pozwalając wykryć rażące błędy. Uwaga, warunek wydania/wyemitowania anime w co najmniej 50% w rozważanym okresie nie jest tu dokładnie sprawdzany.

1901-1980

Statystyki z dnia: 2013.04.27 00:00:04

Postów poddanych analizie: 15
Potencjalnie akceptowalne głosy: 14
Różne anime wskazane w głosach: 18

Posty niegłosujące: 1 Posty potencjalnie głosujące łamiące szablon: 0 Posty jak głosujące, ale nadmiarowe, przez co nieważne: 0 Posty potencjalnie głosujące wskazujące anime spoza rozważanego okresu: 0 Posty potencjalnie głosujące podające złe identyfikatory: 0

1981-1990

Statystyki z dnia: 2011.12.03 00:00:08

Postów poddanych analizie: 34
Potencjalnie akceptowalne głosy: 33
Różne anime wskazane w głosach: 36

Posty niegłosujące: 1 Posty potencjalnie głosujące łamiące szablon: 1 Posty jak głosujące, ale nadmiarowe, przez co nieważne: 0 Posty potencjalnie głosujące wskazujące anime spoza dziesięciolecia: 0 Posty potencjalnie głosujące podające złe identyfikatory: 0

1991-2000

Statystyki z dnia: 2011.12.03 00:00:08

Postów poddanych analizie: 38
Potencjalnie akceptowalne głosy: 37
Różne anime wskazane w głosach: 52

Posty niegłosujące: 1 Posty potencjalnie głosujące łamiące szablon: 0 Posty jak głosujące, ale nadmiarowe, przez co nieważne: 0 Posty potencjalnie głosujące wskazujące anime spoza dziesięciolecia: 0 Posty potencjalnie głosujące podające złe identyfikatory: 0

2001-2010

Statystyki z dnia: 2011.12.03 00:00:08

Postów poddanych analizie: 75
Potencjalnie akceptowalne głosy: 74
Różne anime wskazane w głosach: 149

Posty niegłosujące: 1 Posty potencjalnie głosujące łamiące szablon: 2 Posty jak głosujące, ale nadmiarowe, przez co nieważne: 0 Posty potencjalnie głosujące wskazujące anime spoza dziesięciolecia: 0 Posty potencjalnie głosujące podające złe identyfikatory: 0

Legenda

Posty niegłosujące - komentarze, ewentualnie rażące naruszenie szablonu postu głosującego, etc.

Posty potencjalnie głosujące łamiące szablon - są prawie zgodne z szablonem postu głosującego, ale mają np. złe separatory między rangą a identyfikatorem (kreski, dwukropki, tyldy, nawiasy) zamiast pojedynczej spacji, wiszące spacje, unikodowe niełamliwe spacje, etc.; wymagają poprawy przed zakończeniem głosowania.

Potencjalnie akceptowalne głosy - posty głosujące spełniające szablon podany w zasadach i posty potencjalnie głosujące łamiące szablon; póki co nie ma automatycznej weryfikacji oddania głosu przynajmniej 2 tygodnie od momentu rejestracji na forum, ale do zakończenia głosowania oczywiście się pojawi.